Menu

Poděkování ZŠ Malecí

Ráda bych poděkovala ZŠ Malecí za dlouhodobou spolupráci a podporu  naší společnosti NONA 92, o.p.s., která pomáhá lidem zejména s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Velké poděkování a obdiv patří zejména paní Mgr. Adéle Noskové, která s námi dlouhodobě spolupracuje a vede své žáky k pozitivnímu pohledu na lidi s hendikepem.

Pravidelně nás s žáky navštěvuje a společně nám pomáhají zejména při organizaci různých akcí. Kromě této pomoci nám byl předán i finanční dar ve výši 4000,-Kč, který byl výtěžkem vánoční výstavy pořádané na ZŠ Malecí. Pro nás jako neziskovou organizaci je každý příspěvek důležitý k zachování kvality služby pro naše klienty.

Proto moc děkujeme všem, kteří nás touto formou podpořili, všem žákům, rodičům i pedagogickému sboru.

Mgr. Markéta Hanušová

Ředitelka společnosti NONA 92, o.p.s.

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri