Menu

Práce v lese - duben 2017

Výroba dřeva je neustálý koloběh prací, jež na sebe navazují.

Po těžbě je potřeba paseku uklidit, aby se mohly zasázet stromky nové. Práce v lese na čerstvém vzduchu (pozor ovšem na kouř) je celkem dřina, po kter é vyhládne. Fyzická práce příjemně unaví tělo a rozradostní ducha :-)

ccc

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri